Od kompasu słonecznego do systemu DECCA - Hiperbola w nawigacji

Wystawa stała "Od kompasu słonecznego do systemu DECCA - historia hiperboli w nawigacji" pokazuje fragment dziejów nawigacji opartej na kompasie słonecznym i hiperbolicznych systemach radionawigacji (DECA Navigator, Omega, LORAN).

Główną atrakcją jest możliwość odbycia wirtualnej podróży po wodach północnego Atlantyku dzięki symulatorowi czynności nawigacyjnych wykorzystującemu właściwości kompasu słonecznego.