Od kompasu słonecznego do systemu DECCA

Historia hiperboli w nawigacji

Dla wielu Wikingowie to, zgodnie z opisami zachodnioeuropejskich kronikarzy, okrutni i żądni łupów najeźdźcy, z mieczami lub toporami bojowymi w rękach. Niewielu z kolei wie i przyznaje, że byli to również wspaniali żeglarze, którzy niektóre z praw rządzących w przyrodzie potrafili wykorzystać w nawigacji – dotyczy to na przykład układu ciał niebieskich, warunków atmosferycznych czy pola magnetycznego Ziemi. Udział w zajęciach na wystawie „Od kompasu słonecznego do systemu DECCA – historia hiperboli w nawigacji” pozwoli poznać umiejętności dotyczące ustalania kursu na otwartych przestrzeniach morskich i oceanicznych, jakie mogli posiadać żeglarze we wczesnym średniowieczu. Pozyskaną wiedzę będzie można na miejscu zastosować w praktyce dzięki symulatorowi czynności nawigacyjnych wykorzystującemu właściwości kompasu słonecznego.


Prowadzący: Tomasz Choroba, Agata Kamińska, Ewa Kimak
Miejsce: Gmach Główny Muzeum Narodowego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3
Czas: 60–90 min

Obrazek: logotypy partnerów wystawy i informacja o dofinansowaniu